Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης άμεσων ξένων επενδύσεων στον κόσμο (ΑΞΕ) το 2020

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης άμεσων ξένων επενδύσεων στον κόσμο (ΑΞΕ) το 2020, καθώς οι ροές αυξήθηκαν κατά 4% στα 163 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD).

Η μείωση των ΑΞΕ συγκεντρώθηκε στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου οι ροές μειώθηκαν κατά 69% στα 229 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ροές προς τη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 46% στα 166 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) μειώθηκαν κατά 43%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν πτώση 49% στις ΑΞΕ το 2020, υπολογιζόμενη σε 134 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επενδύσεις στην Ευρώπη μειώθηκαν επίσης. Οι ροές μειώθηκαν κατά τα δύο τρίτα στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και οι ΑΞΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες μειώθηκαν κατά 12 τοις εκατό σε περίπου 616 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσώπευαν το 72 τοις εκατό των παγκόσμιων ΑΞΕ - το υψηλότερο μερίδιο που καταγράφεται.

Ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία είχαν καλή απόδοση, προσελκύοντας εκτιμώμενα 476 δισεκατομμύρια δολάρια σε ΑΞΕ το 2020, οι ροές στα μέλη της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) μειώθηκαν κατά 31 τοις εκατό σε 107 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις προβλέψεις για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021, η UNCTAD αναμένει ότι οι ροές ΑΞΕ θα παραμείνουν αδύναμες καθώς η πανδημία επιμένει.

Η οικονομία της Κίνας αυξήθηκε κατά 2,3 τοις εκατό το 2020, με σημαντικούς οικονομικούς στόχους να επιτυγχάνουν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δήλωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα.

Το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα 101,59 τρισεκατομμύρια γιουάν (15,68 τρισεκατομμύρια δολάρια) το 2020, ξεπερνώντας το όριο των 100 τρισεκατομμυρίων γιουάν, ανέφερε το NBS.

Η παραγωγή βιομηχανικών εταιρειών με ετήσια έσοδα άνω των 20 εκατομμυρίων γιουάν αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση το 2020 και 7,3% το Δεκέμβριο.

Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων παρουσίασε αρνητικό 3,9 τοις εκατό από έτος σε έτος πέρυσι, αλλά η ανάπτυξη ανέκαμψε σε θετικό 4,6% το Δεκέμβριο.

Η χώρα σημείωσε αύξηση 2,9% στις επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων το 2020.

Το ερωτηθέν ποσοστό ανεργίας σε αστικό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο ήταν 5,2% το Δεκέμβριο και 5,6% κατά μέσο όρο σε ολόκληρο το έτος.


Ώρα μετά: 29 Απριλίου-2021